Taisoon Bar 


Taisoon Bar บาร์ใหม่ จากร้านขายยาเก่า (ไท้ซุ่นตึ๊ง) ตั้งอยู่ใจกลางย่านประตูผี โลโก้และคอนเซปต์ร้านออกแบบโดยทีมสถาปนิก (Taste Space) ได้ถูกนำมาพัฒนาต่อเป็น ระบบการสื่อสารออนไลน์ครบวงจร ที่สอดรับกับการขายของร้านมากขึ้น แผนการสื่อสาร เนื้อหา กราฟิก และภาพถ่ายได้ถูกออกแบบให้ลงตัวและมีประสิทธิภาพขึ้นClient: Taisoon Bar
Brand & Communication Design: Attention Studio
Logo Design: Taste Space