Living Kafe


LIVING KAFE ร้านกาแฟว่าด้วยแนวความคิดให้ร้านเปรียบเสมือนห้องนั่งเล่นสำหรับทุกคน (Living room for all) ยึดหลักความเชื่อในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต คนให้บริการ และลูกค้า ผ่านวัฒนธรรมการกิน และกิจกรรม workshop และทริปต่างๆ ที่ชวนให้ลูกค้าได้รู้จักมากกว่าอาหารตรงหน้า โลโก้จึงเกิดจากรูปทรงของภาชนะที่หลากหลายบนโต๊ะอาหาร ซึ่งในขณะเดียวกันคือรอยยิ้มที่หลากหลายจากผู้คนที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนกันClient: Living Kafe
Brand & Communication Design: Attention Studio

Logo Refinement: khaorong.khaoroi