ตันหยงมัสบ้านเรา


โรงเรียนทักษะวัฒนธรรม ทีมจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรทำงานกับโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลักดันเรื่องการอยู่ร่วมกันในความแตกต่าง โดยมีนิทรรศการ “ตันหยงมัสบ้านเรา” กิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนที่มีต่อพื้นที่และความขัดแย้ง โดยอัตลักษณ์ของโครงการและการจัดนิทรรศการถูกออกแบบร่วมกับนักเรียนในพื้นที่ (local designer and organizers) เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆ ซึ่งแนวความคิดหลักคือการนำเอกลักษณ์ของสามวัฒนธรรมในพื้นที่ (ไทย จีนและอิสลาม) มารวมกันClient: โครงการโรงเรียนทักษะวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Event Branding & Communication Design: Attention Studio
Event Organizing Collaboration: ทักษะวัฒนธรรมNeighbors' Maketto


Neighbors' Maketto อีเวนต์แนะนำผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ยนบทสนทนาระหว่างผู้ประกอบการงานฝีมือจากโตเกียวตะวันออกกับนักออกแบบและผู้ประกอบการไทย (B2B & B2C Event) เพื่อสร้างองค์ความรู้และความสัมพันธ์ผ่านงานออกแบบ ธีม อัตลักษณ์และตัวอีเวนต์จึงถูกออกแบบให้บรรยากาศสบายๆ เสมือนตลาดเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมชาติClient: Higashin Bank, Japan
Event & Communication Design: Attention Studio


จักรวาลในจานข้าว


Eat Art ตอน จักรวาลในจานข้าว จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand) นิทรรศการออนไลน์ที่อยากชวนคนรุ่นใหม่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงในแบบวิถีเกษตรยั่งยืนที่แม้แต่คนเมืองก็มีส่วนร่วมได้ และสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ จากพฤติกรรมการกิน ผ่านการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของการบริโภคที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตเกษตรกรและธรรมชาติClient: มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย
Exhibition Design & Online Media: Attention Studio


แม่แบบไหน?


Interactive Exhibition ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ออกตามหา “แม่แบบ” หรือบุคคลและเหตุการณ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ลักษณะนิสัยและตัวตนของเรา จนทำให้เรากลายเป็นเราในทุกวันนี้ พร้อมทั้งชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งคำถามถึงตัวเองในอนาคตว่า “แล้วคุณล่ะ อยากเป็น ‘แม่แบบ’ ไหน” ให้กับคนรอบตัว ผ่านการเดินทางสั้นๆ ที่ออกแบบให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เป็นตัวเอกในนิทรรศการของตัวคุณเองClient: พิพิธภัณฑ์เเม่
Exhibition Design: Attention Studio