การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค


สำนักงานบริหารเงินอุดหนุนเพื่อผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์ คือระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้ กสศ. โดยอัตลักษณ์และระบบการสื่อสารบนเพจได้ถูกออกแบบใหม่ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลระบบที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นกับคุณครูทั่วประเทศ และเพื่อปรับภาพลักษณ์ให้การสื่อสารเป็นไปในทางบวกมากขึ้น โดยโทนเสียงและกราฟิกได้ถูกออกแบบและจัดระบบใหม่ให้เข้าถึงง่ายและร่วมสมัยClient: กศส.
Brand & Communication Design: Attention Studio