แม่แบบไหน?


Interactive Exhibition ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ออกตามหา “แม่แบบ” หรือบุคคลและเหตุการณ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ลักษณะนิสัยและตัวตนของเรา จนทำให้เรากลายเป็นเราในทุกวันนี้ พร้อมทั้งชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งคำถามถึงตัวเองในอนาคตว่า “แล้วคุณล่ะ อยากเป็น ‘แม่แบบ’ ไหน” ให้กับคนรอบตัว ผ่านการเดินทางสั้นๆ ที่ออกแบบให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เป็นตัวเอกในนิทรรศการของตัวคุณเองClient: พิพิธภัณฑ์เเม่
Exhibition Design: Attention Studio