จักรวาลในจานข้าว


Eat Art ตอน จักรวาลในจานข้าว จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand) นิทรรศการออนไลน์ที่อยากชวนคนรุ่นใหม่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงในแบบวิถีเกษตรยั่งยืนที่แม้แต่คนเมืองก็มีส่วนร่วมได้ และสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ จากพฤติกรรมการกิน ผ่านการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของการบริโภคที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตเกษตรกรและธรรมชาติClient: มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย
Exhibition Design & Online Media: Attention Studio