มัดสกล


มัดสกล (Mad Sakon) คือ แบรนด์ของสกลนครที่ผูกมัดรวมความคลั่งใคล้และหลงใหลของคนสกลนครเข้าด้วยกัน ด้วยเป้าหมายที่อยากทำให้เมืองกลับมามีชีวิต มัดสกลจึงจะเป็น Platform ที่นอกจากจะมัดรวมสินค้าสกลนคร แต่รวมถึงความสัมพันธ์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไว้ด้วยกัน อัตลักษณ์ของแบรนด์ได้ถูกออกแบบให้สะท้อนความคลั่งไคล้ที่มัดรวมกันอยู่ในที่เดียวClient: Mad Sakon
Brand & Communication Design: Attention Studio